ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Thông báo tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua

Đăng bởi - Phòng KHĐT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua toàn bộ số cổ phiếu SHB trên (hạn chót để chuyển nhượng quyền mua là ngày 03 tháng 12 năm 2021)

Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão Q1, TP.HCM.

Hiện nay, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đang nắm giữ 8.900.578 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (gọi tắt là SHB). Sắp tới đây SHB thực hiện việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2021 bằng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn được quyền mua 2.492.161 cổ phiếu.

Nay Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua toàn bộ số cổ phiếu SHB trên (hạn chót để chuyển nhượng quyền mua là ngày 03 tháng 12 năm 2021)

Thông tin liên hệ: Ông Đào Công Tiến qua số điện thoại di động 0917654898, số bàn (+ 84-28) 3836 8735 hoặc qua email tien.dc@satra.com.vn.

Có thể bạn quan tâm