ViEn
Tin tức
Tin cổ phần hóa

Hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Đăng bởi - Phòng KHĐT-TC

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo HỦY tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

 

 

Mã CK

5425

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thực phẩm và đồ uống; Hóa mỹ phẩm, bao bì các loại; May mặc, thủ công mỹ nghệ; Vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất; Du lịch và đào tạo, khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ giao nhận và kho vận; Nhiên liệu, xăng dầu và chất đốt các loại

Vốn điều lệ

30.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.015.000

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

01/08/2017

Giá khởi điểm

28.000

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

100

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

1.015.000

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

1.015.000

Ngày phát hành

01/08/2017

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

 

Danh sách file đính kèm:

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BAN CBTT.pdf                                     

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC Q1.2017 Seaco.pdf                        

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - MAUDON.docx                            

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - TB BAN DG.pdf                               

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - QUYCHE DAUGIA..pdf                    

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Phuluc03 QD 51.doc                       

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- CNSH CP Seaco cua Satra.pdf                                  

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- Bao cao thoai von.pdf                          

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- Nghi quyet HDTV Satra.pdf                           

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Dieu le Seaco.pdf                           

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC kiem toan 2015 Seaco.pdf                      

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC kiem toan 2016 Seaco.pdf                

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Giay DKKD Seaco.pdf                         

20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - CV chap thuan cua UBCK.pdf                        

Có thể bạn quan tâm