ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

Đăng bởi - P.TT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên công bố thông tin về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 

Nghị quyết anh Thời

Có thể bạn quan tâm