ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Đăng bởi - Phòng CNTT

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

PTGD_1

PTGD_2

SATRA

Có thể bạn quan tâm