ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất

Đăng bởi - Phòng CNTT

Công bố thông tin báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Công bố thông tin báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Tải file báo cáo tại đây

Có thể bạn quan tâm