ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin bất thường liên quan đến sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng bởi - Phòng CNTT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn công bố thông tin bất thường liên quan đến sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung đăng ký doanh nghiệp theo giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 19/12/2022

Tải file điính kèm tại đây

Có thể bạn quan tâm