ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn

SABECO

sabeco-logo

 

Địa chỉ: 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3829 4083 – Fax: (+84-8) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn