ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

SHB

saigon-hanoi

 

Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-8) 6266 8668 –  Fax: (+84-8) 6266 9669

Website: https://www.shb.com.vn/