ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Vietnam Partners

BVIM

BVIM

 

Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 2222 5333 –  Fax: (+84-4) 2222 5336

Website: http://bvim.com.vn/ 

Email: contact@bvim.com.vn