ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhà Bè

NHABEXIMS

nhabexims-logo

Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3773 1010 – Fax: (+84-8) 3773 1010

Website: nhabexims.com