ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty con

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản

VISSAN

Vissan-logo

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh

Điện thoại: (+84-8) 3553 3907 – Fax: (+84-8) 3553 3939

Website: http://www.vissan.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Với định hướng chiến lược là tiếp cận thị trường bằng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty VISSAN đã và đang thực hiện quy trình liên kết khép kín trong sản xuất, và vẫn không ngừng cải tiến quy trình này để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, VISSAN còn chủ động kết hợp liên kết trong chuỗi kinh doanh khép kín, huy động các nguồn lực xã hội tập trung cho chuỗi giá trị đi từ khâu sản xuất chế biến đến khâu phân phối.