ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty con

Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp TP. HCM

GEMEXIM

Địa chỉ: 117 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38367436 – Fax: (+84-28) 38368392

Email: vattutonghop@gemexim.com.vngemeximco@hcm.vnn.vn

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ thương mại, buôn bán (Sản phẩm thiết bị điện, vật liệu xây dựng, sản phẩm dành cho cơ khí…).