ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Sài Gòn

AGREX SAIGON

agrex

 

Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3930 3186 – Fax: (+84-8) 3930 3186

Website: agrexsaigon.com.vn