ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn

SPSC

logocty

 

Điạ chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM      

Điện thoại: (84.8) 38230958 - Fax: (84.8) 38223200

Website: www.spsc.com.vn