ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn

MECO

Địa chỉ: 170N (Lầu 3) Nơ Trang Long, phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 35174361 - Fax: 35174362