ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Sài Gòn

SHICHANCO

SHICHANCO

 

Địa chỉ: Cao ốc Hoàng Triều, Lầu 5, 3G Phổ Quang, phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3997 6924 – Fax: (+84-8) 3997 3340

Website: http://www.shipchanco.com.vn