ViEn
Đơn vị thành viên
Đơn vị Trực thuộc

Thương xá TAX

TAX

 

Địa chỉ:  Số 9 - 11 Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (+84-28) 3838 6624

Email: info@thuongxatax.com.vn - tax@satra.com.vn