SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 2/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 2/2017”.

 
 QBOnXangDau_0217
 
Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn giá từ ngày 1/2/2017 đến 28/2/2017 (QBOnXangDau_0217)