SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 6/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 6/2017”.

QBOnXangDau_0617

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn giá từ ngày 1/6/2017 đến 30/6/2017 (QBOnXangDau_0617)