SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 5/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 5/2017”.

QBOnXangDau_0517

Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn giá từ ngày 1/5/2017 đến 31/5/2017 (QBOnXangDau_0517)