SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 3/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố “Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 3/2017”.

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 18/2/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 18/2/2017, SATRA đã có thông báo số 159/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 18/2/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 1/2017

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 1/2017

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ ngày 3/2/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 3/2/2017, SATRA đã có thông báo số 109/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 3/2/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 12/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 12/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 19/1/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 19/1/2017, SATRA đã có thông báo số 82/TB-TCT, do Phó Giám đốc Kinh doanh Huỳnh Thị Phương Mai ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 19/1/2017

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ ngày 4/1/2017 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 4/1/2017, SATRA đã có thông báo số 08/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 4/1/2017

SATRA công bố quỹ bình ổn xăng dầu tháng 11/2016

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) công bố Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu tháng 11/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/12/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 20/12/2016, SATRA đã có thông báo số 1979/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/12/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 19 giờ ngày 5/12/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

Ngày 5/12/2016, SATRA đã có văn bản số 1893/TB-TCT, do Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 19 giờ ngày 5/12/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/9/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

Ngày 20/9/2016, SATRA đã có văn bản số 1510/TB-TCT, do Phó Giám đốc Kinh doanh Lưu Thị Minh Hiền ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/9/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 5/9/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

Ngày 5/9/2016, SATRA đã có văn bản số 1438/TB-TCT, do Quyền Giám đốc Kinh doanh Võ Vân Anh ký, thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 5/9/2016.