ViEn
Tin tức
Tin cổ phần hóa

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần công ty VISSAN

Đăng bởi -

Kết quả đấu giá cổ phần công ty VISSAN

Ngày 25/3/2016, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN) có thông báo số 129/BCĐCPH về việc thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của công ty VISSAN được tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 24/3/2016 tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA).

Click vào đây để xem thông báo [TBao_KQDauGiaCP_VISSAN_250316

Có thể bạn quan tâm