ViEn
Tin tức
Tin SATRA

BCHQS SATRA tổ chức huấn luyện quân sự và hội thao quốc phòng năm 2015

Đăng bởi - Hồ Quang Nghĩa

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ”, Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2010 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15 tháng 7 năm 2015 Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên đã phối hợp với trường Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện quân sự cho 103 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Tự vệ Tổng Công ty và tổ chức Hội thao Quốc phòng năm 2015. Kết quả, đã có trên 92 % cán bộ chiến sĩ đạt từ yêu cầu đến khá giỏi trong đợt huấn luyện.

huanluyenquansu 

Đợt huấn luyện quân sự và Hội thao Quốc phòng năm nay tiếp tục trang bị cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ Tổng Công ty kỹ năng sử dụng thành thạo các tính năng, kỹ thuật một số loại vũ khí; thuần thục các tư thế, động tác trong đội ngũ và trong chiến đấu nhằm phục vụ tốt cho công tác hội thao, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống; thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2015 của lực lượng Tự vệ Tổng Công ty.

Có thể bạn quan tâm