ViEn
Tin tức
Tin cổ phần hóa

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do SATRA nắm giữ tại Infoodco

Đăng bởi -

Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do SATRA nắm giữ tại Infoodco

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco).

Click vào đây để xem thông báo 

Có thể bạn quan tâm