ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công bố thông tin chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018

Đăng bởi - Phòng CNTT

Công bố thông tin chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên

Thực hiện Nghị Quyết số 88/NQHĐTV 40.19-TCT ngày 27/3/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc công bố thông tin chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên

 

CongBoTienLuongTienThuong2018

Có thể bạn quan tâm