ViEn
Tin tức
Tin liên quan

Các thị trường chủ yếu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam năm 2018

Đăng bởi - Vinanet

Năm 2018 lượng xăng dầu cả nước nhập khẩu giảm 11% so với năm 2017, đạt 11,43 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD, tăng 8,6%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu tháng 12/2018 sụt giảm trở lại so với tháng 11/2018, giảm 7% về lượng và giảm 25,3% về kim ngạch, đạt 698.612 tấn, tương đương 383,89 triệu USD; so với cùng tháng năm trước cũng sụt giảm mạnh 44,3% về lượng và giảm 49,3% về kim ngạch. Giá nhập khẩu trong tháng 12 đạt trung bình 549,5 USD/tấn, giảm 19,6% so với tháng 11/2018 và giảm 9,1% so với tháng 12/2017.

Tính chung cả năm 2018 lượng xăng dầu cả nước nhập khẩu giảm 11% so với năm 2017, đạt 11,43 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD, tăng 8,6%. Giá trung bình 668,2 USD/tấn, tăng 22% so với năm 2017.

Trong tháng 12/2018 giá nhập khẩu xăng dầu từ tất cả các thị trường đều giảm so với tháng trước đó; cụ thể, nhập khẩu từ Nga giảm giá mạnh nhất 37%, đạt 653,3 USD/tấn; nhập từ Malaysia cũng giảm mạnh 26%, đạt 465,2 USD/tấn; nhập từ Singapore giảm 17%, đạt 514,7 USD/tấn.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 12/2018 từ hầu hết các thị trường đều sụt giảm so với tháng trước đó; tuy nhiên, nhập từ Singapore lại tăng rất mạnh 61,7% so với tháng 11/2018, đạt 130.522 tấn và kim ngạch cũng tăng 34,1%, đạt 67,18 triệu USD.

Tính chung trong cả năm 2018, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ thị trường Malaysia, với mức tăng mạnh 30,7% về giá, 25,8% về lượng và 64,5% về kim ngạch, đạt 3,28 triệu tấn, tương đương 2,05 tỷ USD, giá 624,8 USD/tấn, chiếm 28,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch. Riêng tháng 12/2018 nhập khẩu từ Malaysia sụt giảm mạnh 33,4% về lượng và giảm 50,7% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 170.253 tấn, tương đương 79,2 triệu USD.

Xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc sau khi tăng rất mạnh trong tháng 11/2018, thì sang tháng 12 lại sụt giảm 30,6% về lượng và giảm 31,8% về kim ngạch, đạt 37.367 tấn, tương đương 25,58 triệu USD; Tính chung cả năm 2018, lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường này giảm 20% về lượng và giảm 6% về kim ngạch so với năm 2017, đạt 2,42 triệu tấn, tương đương 1,79 tỷ USD, chiếm 21,2% trong tổng lượng và chiếm 23,5% trong tổng kim ngạch. Giá nhập khẩu đạt trung bình 740,6 USD/tấn, tăng 17,6%.

Nhập khẩu xăng dầu từ Singapore trong cả năm 2018 sụt giảm mạnh 44,2% về lượng và kim ngạch giảm 29% so với  năm 2017, đạt 2,4 triệu tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, chiếm 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Giá nhập đạt 637,8 USD/tấn, tăng 27%.

Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga mặc dù chỉ đạt 128.828 tấn, tương đương 109,78 triệu USD nhưng so với năm 2017 thì tăng rất mạnh 255,3% về lượng và tăng 402,7% về kim ngạch, giá cũng tăng 41,5%, đạt 852,2 USD/tấn. Nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng mạnh 29,3% về giá, 49,3% về lượng và tăng 93% về kim ngạch so với năm trước, đạt 1,46 triệu tấn, trị giá trên 1 tỷ USD, giá 686,5 USD/tấn. 

Nhập khẩu xăng dầu năm 2018

Thị trường

Cả năm 2018

+/- so với năm 2017(%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

11.433.494

7.640.189.193

-11,06

8,58

Malaysia

3.283.634

2.051.439.293

25,84

64,48

Hàn Quốc

2.421.605

1.793.464.424

-20,06

-5,99

Singapore

2.399.410

1.530.226.076

-44,23

-29,09

Trung Quốc

1.459.244

1.001.729.628

49,31

93,05

Thái Lan

1.495.930

991.630.304

-15,73

5,41

Nga

128.828

109.780.622

255,29

402,71

Hồng Kông (TQ)

102

61.294

 

 

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)