ViEn
Tin tức
Tin liên quan

Các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC tìm cách điều phối chính sách dầu mỏ

Đăng bởi - Vinanet

Theo dự thảo điều lệ, các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC sẽ có mục tiêu chính thức hợp tác trong dài hạn cuối năm nay bằng cách thông qua một điều lệ có khả năng tiếp tục hành động chung về sản lượng.

Nga và vài nhà sản xuất khác ngoài OPEC đã tham gia với các nhà sản xuất OPEC để giảm sản lượng từ tháng 1/2017, trong một động thái hỗ trợ giá dầu tăng lên 80 USD/thùng từ chưa tới 30 USD/thùng.

Moscow và Riyadh cho biết họ muốn duy trì chặt chẽ mức hợp tác ngay cả sau khi thị trường dầu mỏ ổn định và thỏa thuận giảm sản lượng hiện nay hết hạn.

Dự thảo điểu lệ (được bàn luận bởi các Bộ trưởng trong và ngoài OPEC vào cuối năm nay) cho biết mục tiêu cơ bản của họ là phối hợp chính sách nhằm ổn định các thị trường dầu mỏ vì lợi ích của các nhà sản xuất, người tiêu dùng, các nhà đầu tư và kinh tế toàn cầu.

Điều lệ này cũng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ giữa những người tham gia cũng như thúc đẩy dầu mỏ và khí đốt thuộc năng lượng toàn cầu trong dài hạn.

Điều lệ cũng cho biết các Bộ trưởng của các nước tham dự sẽ nhóm họp một lần mỗi năm trong khi các chuyên gia nên nhóm họp 2 lần một năm. Các Bộ trưởng sẽ đề xuất các hành động gồm hội nghị thượng định của các nguyên thủ quốc gia. 

Thư ký của tổ chức này sẽ được tổ chức bởi thư ký của OPEC tại Vienna nhưng sẽ được độc lập.

Nguồn: VITIC/Reuters