ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017

Đăng bởi - Phòng Công nghệ Thông tin

Thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính Phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 của Bộ KHĐT hướng dẫn về việc công bố thông tin của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tải về "Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2017 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên"

Có thể bạn quan tâm