Thông báo việc thực hiện đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Thông báo việc thực hiện đấu giá cổ phần của SATRA tại Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Thời gian đấu giá  

 28/04/2017

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Giá trúng cao nhất

80.000,00

Giá trúng thấp nhất

80.000,00

Giá trung bình

80.000,00

Tổng số cổ phần/lô trúng giá

2.340.000,00

Giá đặt cao nhất 

80.000,00

Giá đặt thấp nhất

65.200,00

KL đặt cao nhất

2.340.000,00

KL đặt thấp nhất

3.000,00

Tổng số NĐT trúng giá       

1,00

Tổng số tổ chức trúng giá   

1,00

Tổng số giá trị trúng giá

187.200.000.000,00

Các file đính kèm:

 1. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Ban CBTT.pdf     
 2. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 4898 UBND-TpHCM.pdf    
 3. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Dieu le Cau Tre.pdf
 4. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC kiem toan 2015.pdf
 5. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - MAUDON.docx
 6. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - NQ 599 HDTV Satra.pdf
 7. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Phuluc03 QD 51.doc
 8. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - TBAO BAN DAUGIA.pdf
 9. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - QUYCHE DAUGIA.pdf
 10. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Xac nhan CP tu do chuyen nhuong.pdf
 11. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE -BC THOAI VON.pdf
 12. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE -DIEU LE SATRA.pdf
 13. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Xac nhan SHCP.pdf
 14. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC 6 thang 2016.pdf
 15. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC kiem toan 2014.pdf
 16. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 1518 UBCK-So huu nuoc ngoai.pdf
 17. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 908 UBCK.pdf
 18. 20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Giay CNDKKD Cau Tre.pdf
 19. 20170331_20170331 - CTY CHEBIEN HXK CAUTRE - KPMG-BCTC-2016.pdf