Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại CTCP XNK Hàng Tiểu Thủ công nghiệp Sài Gòn

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do SATRA sở hữu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu Thủ công nghiệp Sài Gòn tổ chức vào ngày 24/1/2017.

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) sở hữu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu Thủ công nghiệp Sài Gòn tổ chức vào ngày 24/1/2017.

Click vào đây để xem chi tiết

TBKQDG_Artex