Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình thông báo về việc bán đấu giá


Căn cứ Nghị quyết số 628/NQHĐTV 272.16-TCT ngày 30/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV về chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình, và công văn số 748/UBCK-QLCB ngày 13/02/2017 của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ thoái vốn, Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:


1.Tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
- Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 38 368 735

2.Tên cổ phần được bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình
- Địa chỉ: Số 466 Trần Hưng Đạo B, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 8552 227 Fax: (84-8) 8591 963

3.Ngành nghề kinh doanh:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh ….

4.Vốn điều lệ: 3.050.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

5.Số lượng cổ phần bán ra bên ngoài: 30.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,84% tổng số cổ phần đang lưu hành

6.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành

7.Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

8.Địa chỉ: Lầu 2, Số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

9.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

10.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 30.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 13.900 (Mười ba nghìn chín trăm) đồng/cổ phần

11.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

12.Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 17/02/2017 đến 16h00 ngày 16/03/2017

13.Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 17/03/2017

14.Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 21/03/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, số 193 – 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

15.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2017 đến ngày 05/04/2017

16.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/03/2017 đến 29/03/2017

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (http://www.tvsi.com.vn); Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (http://www.satra.com.vn;),

Thông tin đính kèm: 
CBTT NgocLanDinh.rar