Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên tại CTCP Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre.

Nội dung thông báo như sau:

Mã CK:  5417
Doanh nghiệp phát hành:   Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre
Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp: Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; Sản xuất trà các loại, các loại bánh, kẹo, thực phẩm, nước giải khát (không sản xuất nước giải khát tại trụ sở); Chế biến, bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt; …..
Vốn điều lệ: 117.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.340.000
Giá trị cổ phần đấu giá:  
Lần đấu giá: 1
Thời gian đấu giá: 28/04/2017
Giá khởi điểm: 65.000
Lãi suất trần:  
Số mức giá: 1
Bước khối lượng: 100
Bước giá: 100
Khối lượng tối thiểu: 100
Khối lượng tối đa: 2.340.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua:  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua:  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua:  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua:  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua:  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua:  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.340.000
Ngày phát hành: 28/04/2017
Ngày đáo hạn:  
Thời hạn trái phiếu:  
Lãi suất:  
Khối lượng phát hành:  
Kiểu đấu giá trái phiếu:  
Hình thức bán:

 

Danh sách file đính kèm (click vào để download)

20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Ban CBTT.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 4898 UBND-TpHCM.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Dieu le Cau Tre.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC kiem toan 2015.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - MAUDON.docx
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - NQ 599 HDTV Satra.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Phuluc03 QD 51.doc
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Xac nhan CP tu do chuyen nhuong.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE -BC THOAI VON.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE -DIEU LE SATRA.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Xac nhan SHCP.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC 6 thang 2016.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - BCTC kiem toan 2014.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 1518 UBCK-So huu nuoc ngoai.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - CV 908 UBCK.pdf
20170329_20170329 - CTY CP CHE BIEN HXK CAU TRE - Giay CNDKKD Cau Tre.pdf