Đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SSC)

Mã CK

5452

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất nhập khẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuất nhập khẩu kinh doanh hàng phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; Kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh ngành hoá mỹ phẩm;....

Vốn điều lệ

80.630.390.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

588.816

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

29/12/2017

Giá khởi điểm

32.100

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

1

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

588.816

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

588.816

Ngày phát hành

29/12/2017

Danh sách file đính kèm tải TẠI ĐÂY