Kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo kết quả thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SSC)

Đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SSC)

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo HỦY tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

Thông báo việc thực hiện đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Thông báo việc thực hiện đấu giá cổ phần của SATRA tại Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên tại CTCP Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre.

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình thông báo về việc bán đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM được tổ chức vào ngày 06/02/2017

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại CTCP XNK Hàng Tiểu Thủ công nghiệp Sài Gòn

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do SATRA sở hữu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu Thủ công nghiệp Sài Gòn tổ chức vào ngày 24/1/2017.

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP VLXD và Trang trí Nội thất TP.HCM

CTCP Chứng khoán FPT thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP.HCM

Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn

Ban tổ chức đấu giá cổ phần Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn xin thông báo về việc bán đấu giá