Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Tải file công khai thông tin tài chính tại đây