Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn -
TNHH Một thành viên

Địa chỉ : 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+ 84-28) 3836 8735

Fax : (+ 84-28) 3836 9327

Email : contact@satra.com.vn

Gửi thông tin liên hệ